જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર | હયાતીમાં હક્ક દાખલ | પેઢીનામું ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ | Jamin Varsai Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર, હયાતીમાં હક્ક દાખલ, પેઢીનામું ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ, Jamin Varsai Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat

 • Jamin Varsai Certificate Online Apply Gujarat : નમસ્કાર મિત્રો, જો તમે ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂત હોય તો હયાતીમાં હક્ક દાખલ માટે જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ ની જરૂર પડે છે. જો તમે ગુજરાતના રહેવાસી છો. તો સરકાર દ્વારા તમારા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઓનલાઈન નામથી ખૂબ જ ઉપયોગી પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં તમે જમીન વારસાઈ (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ ઓનલાઇન મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. તો ચાલો ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર | હયાતીમાં હક્ક દાખલ | પેઢીનામું ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ | Jamin Varsai Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat ઓનલાઈન અરજીની તમામ માહિતી જોઈએ.

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર | હયાતીમાં હક્ક દાખલ | પેઢીનામું ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ | Jamin Varsai Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat

 • ઘરે બેઠા જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ ઓનલાઇન મેળવવા માટે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું, જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂરી માહિતી નીચે જોઇએ.

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ ઓનલાઇન મેળવવા માટે પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ | Jamin Varsai Certificate Gujarat Documents

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ માટે રહેઠાણનો પુરાવો

 • અરજદારનું રેશન કાડૅ 
 • લાઇટ બીલની ખરી નકલ. 
 • ટેલીફોન બીલની ખરી નકલ. 
 • ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ 
 • બેંક પાસબુક / રદ કરાયેલ ચેકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ 
 • પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ / પાસબુક 
 • ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ 
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખકાર્ડ 
 • પાણીનું બિલ (3 મહિનાથી જૂનું નથી)

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 • અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ
 • ઇન્કમટેક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ 
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ 
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખકાર્ડ 
 • નાગરિકનો ફોટો ધરાવતા કોઈપણ સરકારી દસ્તાવેજ 
 • માન્યતાવાળી શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો આઈડી

બીજા અન્ય પુરાવા

 • પી. પી. ઓ. યુક્ત નકલ 
 • પેન્શનરનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર 
 • પેઢીનામુ / રેશનકાર્ડ 
 • એફિડેવિટ - વારસદારોના દાવાને છોડી દેવા સંબંધિત એફિડેવિટ

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી | Jamin Varsai Certificate Online Apply Form PDF Gujarat 

 • જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે 
 • સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ તમે તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ  www.digitalgujarat.gov.in Open કરો.
 • સ્ટેપ 2 : જો તમારે પહેલેથી જ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો. અથવા જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration કરો. (જો તમેં New Registration અને Login કેવી રીતે કરવું તેના વિશે જાણી શકો છો.)
 • સ્ટેપ 3 : ત્યાર બાદ તેમાં  મેનુબારમાં Services પર ક્લિક કરો. Services માં Citizen Services ઓપ્શન પર ક્લિક કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે.
 • સ્ટેપ 4 : જેમાં તમે જો English ભાષા સિલેક્ટ કરી હશે તો Application For Varsai Certificate અને જો ગુજરાતી ભાષા સિલેક્ટ કરી હશે તો વારસાઇ પ્રમાણપત્ર આપવું પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 5 : ત્યાર બાદ એક નવું પેજ ખુલશે તેમાં નીચે Apply Online પર ક્લિક કરો.
 • ખાસ નોંધ : ઓનલાઈન અરજી માટે તમારે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે.
 • સ્ટેપ 6 : ત્યાર બાદ એક ફોર્મ ખુલશે જેમાં તમારે *** કરેલી હોય તે ફરજીયાત ભરવાનું રહશે.

જમીન વારસાઈ પ્રમાણપત્ર (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી | Jamin Varsai Certificate Offline Apply Gujarat

 • સૌ પ્રથમ તમારે જમીન વારસાઈ (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ માટેનું ફોર્મ લઈને તેને સંભાળીને ભરવું.
 • ત્યાર બાદ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી એ જમીન વારસાઈ (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ નું ફોર્મ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જોડીને સબમિટ કરો.

જમીન વારસાઈ (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ નું ફોર્મ - Jamin Varsai Certificate Form PDF Gujarat

 • ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ જમીન વારસાઈ (પેઢીનામું) અથવા હયાતીમાં હક્ક દાખલ નું ફોર્મ : PDF Download

Rate this article

Loading...

Post a Comment

© Gujarat Information. All rights reserved.