ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ - Duplicate Ration Card Apply Online, Documents, Form PDF Download Gujarat

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ - Duplicate Ration Card Apply Online, Documents, Form PDF Download Gujarat
 • Duplicate Ration Card Apply Apply Online Gujarat : નમસ્કાર મિત્રો, જો તમે ગુજરાત રાજ્યના વતની હોય તો ગરીબ વર્ગ અને આર્થિક રીતે નબળા લોકો માટે સરકાર દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર પરથી સસ્તા અનાજ લેવા માટે રેશનકાર્ડ ની જરૂર પડે છે. અને જો ભૂલથી આ રેશનકાર્ડ ફાટી જાય, ખોવાઈ જાય કે પછી બગડી ગયેલ હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો તમે ગુજરાતના રહેવાસી છો. તો સરકાર દ્વારા તમારા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઓનલાઈન નામથી ખૂબ જ ઉપયોગી પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં તમે ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી કરી શકો છો. તો ચાલો ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ - Duplicate Ration Card Apply Online, Documents, Form PDF Download Gujarat ઓનલાઈન અરજીની તમામ માહિતી જોઈએ.

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ - Duplicate Ration Card Apply Online, Documents, Form PDF Download Gujarat

 • ઘરે બેઠા ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું, ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂરી માહિતી નીચે જોઇએ.

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ | Duplicate Ration Card Gujarat Documents

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ માટે રહેઠાણનો પુરાવો

 • અરજદારનું રેશન કાડૅ 
 • અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ
 • ટેલીફોન બીલની ખરી નકલ.
 • ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ 
 • બેંક પાસબુક / રદ કરાયેલ ચેકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ 
 • પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ / પાસબુક 
 • ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ 
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખકાર્ડ 
 • પાણીનું બિલ (3 મહિનાથી જૂનું નથી)

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 • અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ
 • ઇન્કમટેક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ 
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખકાર્ડ 
 • નાગરિકનો ફોટો ધરાવતા કોઈપણ સરકારી દસ્તાવેજ 
 • માન્યતાવાળી શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો આઈડી

બીજા અન્ય પુરાવા

 • મૂળ રેશનકાર્ડ

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી | Duplicate Ration Card Apply Online Form PDF Gujarat

 • ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે 
 • સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ તમે તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ  www.digitalgujarat.gov.in Open કરો.
 • સ્ટેપ 2 : જો તમારે પહેલેથી જ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો. અથવા જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration કરો. (જો તમેં New Registration અને Login કેવી રીતે કરવું તેના વિશે જાણી શકો છો.)
 • સ્ટેપ 3 : ત્યાર બાદ તેમાં  મેનુબારમાં Services પર ક્લિક કરો. Services માં Citizen Services ઓપ્શન પર ક્લિક કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે.
 • સ્ટેપ 4 : જેમાં તમે જો English ભાષા સિલેક્ટ કરી હશે તો Application For Duplicate Ration Card અને જો ગુજરાતી ભાષા સિલેક્ટ કરી હશે તો ડુપ્લીકૅટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 5 : ત્યાર બાદ એક નવું પેજ ખુલશે તેમાં નીચે Apply Online પર ક્લિક કરો.
 • ખાસ નોંધ : ઓનલાઈન અરજી માટે તમારે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે.
 • સ્ટેપ 6 : ત્યાર બાદ એક ફોર્મ ખુલશે જેમાં તમારે *** કરેલી હોય તે ફરજીયાત ભરવાનું રહશે.

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી | Duplicate Ration Card Apply Offline Gujarat

 • સૌ પ્રથમ તમારે ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ માટેનું ફોર્મ લઈને તેને સંભાળીને ભરવું.
 • ત્યાર બાદ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી એ ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડનું ફોર્મ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જોડીને સબમિટ કરો.

ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ નું ફોર્મ - Duplicate Ration Card Form PDF Gujarat

 • ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ડુબ્લીકેટ રેશનકાર્ડ નું ફોર્મ : PDF Download


Rate this article

Loading...

Post a Comment

© Gujarat Information. All rights reserved.