આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કેવી રીતે કરવું - Aadhar Card Status Check Online Gujarat

 • શું તમે પણ તમારા ફોનમાં તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરવા માંગો છો, તો આ રીતે તમે તમારા ઘરેથી તમારા સ્માર્ટફોનમાં UIDAIની વેબસાઈટ દ્વારા અરજી, અપડેટ, PVC કાર્ડ અથવા અન્ય કોઈપણ ફેરફાર કરી શકો છો.
 • આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ઓનલાઈન તપાસો (Aadhar Card Status Check Online) :- મિત્રો, તમે તમારા અથવા તમારા પરિવારના સભ્યો માટે આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરી છે અથવા તમારું આધાર કાર્ડ અપડેટ કર્યું છે જેમ કે - નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, ફોટો, આંખોની છાપ, મોબાઈલ નંબર, ફિંગરપ્રિન્ટ વગેરે. તમે બંને કિસ્સાઓમાં તમારા આધાર કાર્ડની સ્થિતિ ઓનલાઈન ચકાસી શકો છો એટલે કે હવે તમે તમારા આધાર કાર્ડ વિશે ઓનલાઈન બધું જાણી શકો છો કે તમારું આધાર કાર્ડ હજુ સુધી UIDAI દ્વારા ચકાસાયેલ છે. શું તે થયું છે કે નહીં, અને તમે જે અપડેટ કર્યું છે તે શું છે. આધાર કાર્ડ  બન્યું છે કે નહીં, એટલે કે તમે તમારા ફોનમાં તમારા આધાર કાર્ડની તાજેતરની વિગતો ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. 

આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ઓનલાઈન કેવી રીતે ચેક કરવું - Aadhar Card Status Check Online Gujarat

 • UIDAI દ્વારા ભારતમાં દરેક વ્યક્તિને આધાર કાર્ડ મફત આપવામાં આવે છે. આધાર કાર્ડમાં તમારી અંગત અને બાયોમેટ્રિક વિગતો હોય છે, તેથી આધાર કાર્ડ તમારા સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોમાંનું એક બની જાય છે. UIDAI સંસ્થા વ્યક્તિનું આધાર કાર્ડ માત્ર એક જ વાર બનાવે છે બીજી વાર તમે નોંધણી કરાવી શકશો નહીં. પરંતુ હા, તમે તમારા આધાર કાર્ડમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકો છો અને પછી તમે તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો. તમે બધી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન પદ્ધતિઓ જોઈ શકો છો, તેથી જ આજે હું તમને જણાવવા જઈ રહ્યો છું. તમે 5 રીતે, આ રીતે તમે આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ચેક કરી શકો છો. 
 • નોંધ – જ્યારે પણ તમે તમારા આધાર કાર્ડમાં તમારું નામ, ફોટો, જન્મતારીખ, સરનામું, લિંગ, માતા-પિતાનું નામ અને તમારી બાયોમેટ્રિક વિગતો અપડેટ કરો છો, ત્યારે પણ તમે તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઑનલાઇન ચેક કરી શકો છો. 

URN દ્વારા આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરો - Aadhar Card Status Check online by URN

 • હા મારા પ્રિય મિત્રો! જો તમે તમારા આધાર કાર્ડમાં કંઈપણ અપડેટ કર્યું હોય જેમ કે - નામ, ફોટો, જન્મતારીખ, સરનામું, જાતિ, માતાપિતાનું નામ અને તમારી બાયોમેટ્રિક વિગતો, અને હવે તમે જોવા માંગો છો કે તમારા આધાર કાર્ડમાં આ બધા અપડેટ થયા છે કે કેમ. એટલે કે હવે તમે તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ચેક કરવા માંગો છો.
 • જ્યારે પણ તમે તમારા આધાર કાર્ડમાં કંઈપણ અપડેટ કરો છો, ત્યારે UIDAI દ્વારા તમારા આધાર રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર URN (અપડેટ વિનંતી નંબર) મોકલવામાં આવે છે, આ URN પરથી તમે UIDAIની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને તમારા અપડેટેડ આધાર કાર્ડની સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચકાસી શકો છો.
  • હવે સૌથી પહેલા તમે UIDAI ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જાઓ.
  • અને હવે તમે My Aadhaar પર ક્લિક કરો અને Check Online Demographics Update Status પર ક્લિક કરો
  • હવે તમારી સામે એક પેજ ખુલ્યું છે, તેમાં તમે તમારો 12 અંકનો આધાર નંબર, 8 અંકનો URN નંબર દાખલ કરો.
  • હવે આપેલ કેપ્ચા પણ દાખલ કરો.
  • હવે તમે Send OTP પર ક્લિક કરો .
  • હવે આધાર પરથી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP આવી ગયો છે, આ OTP અહીં દાખલ કરો.
  • હવે તમે ચેક સ્ટેટસ પર ક્લિક કરીને તમારા અપડેટેડ આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો.
 • નોંધ : ચેક સ્ટેટસ પર ક્લિક કર્યા પછી, જો આગળ વધો લખવામાં આવે છે, તો હજુ સુધી UIDAI એ તમારા આધાર કાર્ડમાં નવું અપડેટ કર્યું નથી, એક-બે દિવસ રાહ જુઓ.અને જો ચેક સ્ટેટસ પર ક્લિક કર્યા પછી એવું લખેલું છે કે તમારું નવું અરજી અપડેટ થઈ ગયું છે તો થોડા દિવસોમાં તમારું આધાર કાર્ડ તમારા નવા સરનામા પર પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવશે. તો ત્યાં સુધી તમે ઈ-આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરીને તમારા આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

એનરોલમેન્ટ આઈડી નંબર દ્વારા આધાર કાર્ડની સ્ટેટસ તપાસવા માટે - Aadhar Card Status Check online by Enrollment ID (EID)

 • એકવાર તમે તમારા માટે આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરી લો અને તમારી અરજી UIDAI દ્વારા ચકાસવામાં આવે તે પછી, તમને એક સ્વીકૃતિ સ્લિપ આપવામાં આવે છે, આ સ્લિપમાં 14 અંકનો નોંધણી નંબર અને અરજીની તારીખ અને સમય હોય છે, જેથી તમે તમારા આધાર કાર્ડની સ્થિતિ ઓનલાઈન ચકાસી શકો.
  • હવે સૌથી પહેલા તમે UIDAI ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જાઓ.
  • અહીં તમે My Aadhaar પર ક્લિક કરો અને Check Aadhaar Status પર ક્લિક કરો .
  • હવે તમારી સામે આ પેજ ખુલ્યું છે, તેમાં તમે તમારી સ્લિપમાંથી 14 અંકનો એનરોલમેન્ટ ID (EID) અને સમય-તારીખ દાખલ કરો.
  • હવે તમે આપેલ કેપ્ચા પણ દાખલ કરો.
  • અને હવે તમે ચેક સ્ટેટસ પર ક્લિક કરો.
 • જો તમારું આધાર કાર્ડ બની ગયું છે, તો તે લખવામાં આવશે. કે આધાર કાર્ડ તમારા સરનામે મોકલી દેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે થોડા દિવસોમાં તમારું આધાર કાર્ડ પોસ્ટ દ્વારા તમારા સરનામે મોકલવામાં આવશે. તો ત્યાં સુધી તમે ઈ-આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરીને તમારા આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

મોબાઈલ નંબર દ્વારા આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ - Aadhar Card Status Check online by Mobile Number

 • જ્યારે તમે આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ભર્યું હતું, ત્યારે તમે આ ફોર્મમાં તમારો મોબાઈલ નંબર પણ ભર્યો હતો, હવે તમે આ મોબાઈલ નંબરો પરથી તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો.
 • આ માટે, સૌ પ્રથમ તમારા આધાર રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી 51969 પર SMS મોકલો.
 • તમારે ફક્ત આને SMS માં લખવાનું રહેશે “UID સ્ટેટસ <14 અંક નોંધણી નંબર>”
 • હવે તમને UIDAI તરફથી એક SMS પ્રાપ્ત થશે.
 • જો તમારું આધાર કાર્ડ UIDAI દ્વારા વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું હોય તો તમને SMS માં તમારો આધાર કાર્ડ નંબર મળશે.
 • અને જો તમારું આધાર કાર્ડ હજુ સુધી UIDAI દ્વારા ચકાસાયેલ નથી, તો તમારી અરજી આધાર કાર્ડની વર્તમાન સ્થિતિ મોકલવામાં આવશે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ટ્રેકિંગ આધાર કાર્ડ ડિલિવરી સ્ટેટસ

 • જ્યારે તમારું આધાર કાર્ડ નોંધણી UIDAI દ્વારા ચકાસવામાં આવે છે અને તમારું આધાર કાર્ડ તમારા સરનામા પર મોકલવામાં આવે છે એટલે કે 1 - 2 મહિનાની અંદર, તમારું આધાર કાર્ડ તમને ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવશે. ઘરે પહોંચાડવામાં આવશે.
 • જ્યારે તમારું આધાર કાર્ડ મોકલવામાં આવે છે, ત્યારે તમારા આધાર રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક SMS મોકલવામાં આવે છે. આ SMSમાં તમારા આધાર કાર્ડને ટ્રૅક કરવા માટે ID નંબર આપવામાં આવે છે, તેથી જો તમે ઇચ્છો તો, ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા તમે અહીંથી આધાર કાર્ડ ડિલિવરી સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો.
  • હવે તમે પહેલા ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ.
  • હવે તમારી સામે વેબસાઈટનું હોમ પેજ ખુલ્યું છે, તેમાં તમે Track N Trace નો વિકલ્પ જોઈ શકો છો.
  • હવે કન્સાઇનમેન્ટ પર ક્લિક કરો અને તમારો ટ્રેક આઈડી નંબર દાખલ કરો
  • હવે આપેલ કેપ્ચા દાખલ કરો
  • હવે તમે Track Now પર ક્લિક કરી શકો છો.
 • Track now પર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારા આધાર કાર્ડનો સંપૂર્ણ ડેટા તમારી સામે આવી ગયો છે, હવે તમે જોઈ શકો છો કે તમારું આધાર કાર્ડ અત્યાર સુધી ક્યાં પહોંચ્યું છે અને કેટલા દિવસોમાં તે તમારી પાસે આવશે.
 • તો આ રીતે તમે ઈન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડને ટ્રેક કરી શકો છો.

નોંધણી નંબર (એનરોલમેન્ટ આઈડી) વિના આધાર કાર્ડની સ્ટેટસ ઑનલાઇન ચેક કેવી રીતે કરવું

 • ચોક્કસ મિત્રો! તમે એનરોલમેન્ટ આઈડી વગર તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો. તમે તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો.
  • હવે તમે UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ
  • હવે My Aadhaar પર ક્લિક કરીને, Retrieve Lost or Forgotten EID/UID પર ક્લિક કરો.
  • હવે એનરોલમેન્ટ આઈડી (EID) પર ક્લિક કરો .
  • હવે તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો - જે આધાર કાર્ડમાં છે
  • હવે આપેલ કેપ્ચા પણ દાખલ કરો
  • અને હવે તમે Send OTP પર ક્લિક કરો.
  • હવે આધાર પરથી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP આવી ગયો છે, આ OTP અહીં દાખલ કરો.
  • હવે તમે Login પર ક્લિક કરો .
  • લોગિન પર ક્લિક કરવા પર, તમારા મોબાઈલ નંબર પર એક SMS આવ્યો છે, જેમાં તમારું એનરોલમેન્ટ આઈડી (EID) આવી ગયું છે.
 • મેં ઉપર ખૂબ જ સરળ રીતે કહ્યું છે કે તમે તમારા એનરોલમેન્ટ આઈડી વડે તમારા આધાર કાર્ડની સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસો છો, તેથી હવે તમારી પાસે નોંધણી નંબર છે.

 

આભાર, આભાર, આભાર...Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad