નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક અને ડાઉનલોડ કરો - Aadhar Card Status Check Online by Name

 • નામ દ્વારા ઓનલાઈન આધાર કાર્ડની સ્ટેટસ ચેક કરો (Aadhar Card Status Check Online by Name) : આધાર કાર્ડ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે કારણ કે આધાર કાર્ડમાં તમારી અંગત વિગતો શામેલ છે. તે એટલું સરળ બનાવવામાં આવ્યું છે કે હવે આપણે બધા આપણા નામ દ્વારા અમારા આધાર કાર્ડ વિશે બધું જાણી શકીએ છીએ. હા! તમે તમારા નામ દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો અને તમારા નામે તમારું આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો.
 • તો ચાલો આજે તમને ખૂબ જ શાનદાર રીતે જણાવીએ કે તમે તમારા નામ દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ કેવી રીતે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો, તે પણ તમારા મોબાઈલ ફોન પરથી તરત જ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરો - Aadhar Card Status Check Online by Name

 • જો તમે તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરવા ઈચ્છો છો તો તમારી પાસે એનરોલમેન્ટ નંબર અને URN હોવો જરૂરી છે, પરંતુ તાજેતરમાં UIDAI એ એક નવી સુવિધા શરૂ કરી છે જે મુજબ તમે તમારા નામથી તમારા આધાર કાર્ડનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો એટલે કે તમારી પાસે એનરોલમેન્ટ નંબર અને URN નંબર ન હોય તો પણ તમે તમારું આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો, તેથી આજે તમે આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરીને ઓનલાઈન નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો.
  • તમારા નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ સ્ટેટસ તપાસવા માટે, તમારે UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે.
  • પછી તમારી સામે વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે, તેમાં તમે My Aadhar પર ક્લિક કરો અને Retrieve Lost or Forgotten EID/UID પર ક્લિક કરો.
  • હવે એક પેજ તમારી સામે ખુલ્યું છે, તેમાં તમે એનરોલમેન્ટ આઈડી (EID) પસંદ કરો.
  • હવે તમે તમારું નામ દાખલ કરો - જે તમારા આધાર કાર્ડમાં છે
  • હવે તમે તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો - જે આધાર કાર્ડ સાથે નોંધાયેલ છે.
  • તમારું ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો - જે આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થયેલ છે.
  • હવે તમારી સામે આપેલ કેપ્ચા દાખલ કરો.
  • હવે તમે Send OTP પર ક્લિક કરી શકો છો.
  • Send OTP પર ક્લિક કરવા પર, આધાર પરથી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP આવ્યો છે, આ OTP અહીં દાખલ કરો.
  • અને હવે તમે LOGIN પર ક્લિક કરો.
  • લોગિન પર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારા આધાર કાર્ડ સાથે નોંધાયેલા મોબાઈલ નંબર પર એક SMS આવશે, આ SMSમાં તમારો એનરોલમેન્ટ આઈડી (EID) નંબર અને તમારી આધાર કાર્ડ એપ્લિકેશનની તારીખ અને સમય પણ આવશે.
  • હવે તમે MY Aadhaar પર ક્લિક કરો અને Check Aadhaar Status પર ક્લિક કરો.
  • હવે આ પેજ તમારી સામે ખુલ્યું છે, તેમાં તમે તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર અને સમય-તારીખ દાખલ કરો.
  • અને હવે આપેલ કેપ્ચા પણ દાખલ કરો.
  • હવે તમે ઝડપથી ચેક સ્ટેટસ પર ક્લિક કરો.
 • નોંધ: ચેક સ્ટેટસ પર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારા આધાર કાર્ડની સંપૂર્ણ વિગતો તમારી સામે આવી જશે એટલે કે જો તમારું આધાર કાર્ડ બની ગયું છે તો લખવામાં આવશે – અભિનંદન! તમારું આધાર જનરેટ થયું છે, તેથી આ સ્થિતિમાં તમે આ તમારું આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને લેમિનેશન કરાવીને તમારા ખિસ્સામાં રાખી શકો છો.અને જો તમારું આધાર કાર્ડ હજુ સુધી UIDAI દ્વારા ચકાસવામાં આવ્યું નથી, તો તે લખવામાં આવશે – તમારું એનરોલમેન્ટ પ્રક્રિયામાં છે, તો આ સ્થિતિમાં તમે થોડા દિવસ રાહ જુઓ પછી ફરીથી તપાસ કરો.
 • તો આ રીતે તમે તમારા નામથી તમારું આધાર કાર્ડ જોઈ શકો છો.

નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ નંબર શોધો - Search Aadhar Card Number by Name

 • ચોક્કસ મિત્રો! આજના સમયમાં આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જવું કે ચોરાઈ જવું એ સામાન્ય બાબત છે, પરંતુ સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે જ્યારે તેઓને તેમનો આધાર કાર્ડ નંબર પણ યાદ નથી રહેતો કારણ કે આધાર કાર્ડ નંબર વગર તમે ફરીથી આધાર કાર્ડ મેળવી શકતા નથી.
 • તેથી, આ બધા લોકો માટે, UIDAI એ ખૂબ જ સારી સુવિધા શરૂ કરી છે, હવે તમે UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈને તમારા નામથી તમારું આધાર કાર્ડ શોધી શકો છો.

નામ અને પિતાના નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ શોધો

 • જો તમે તમારા નામ દ્વારા આધાર કાર્ડ શોધવા માંગતા હો, તો તમારે હમણાં UIDAI ના ઓનલાઈન પોર્ટલ પર જવું જોઈએ.
 • હવે My Aadhar પર ક્લિક કરીને, Retrieve Lost or Forgotten EID/UID પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સામે એક પેજ ખુલ્યું છે, તેમાં તમે આધાર નંબર (UID) પસંદ કરો .
 • હવે તમારું નામ દાખલ કરો - જે તમારા આધાર કાર્ડમાં છે
 • હવે તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો - જે આધાર કાર્ડ સાથે નોંધાયેલ છે.
 • જો હોય તો! તમારું ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો - જે આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થયેલ છે.
 • હવે તમારી સામે આપેલ કેપ્ચા દાખલ કરો.
 • હવે તમે Send OTP પર ક્લિક કરી શકો છો.
 • OTP મોકલો પર ક્લિક કરવા પર, આધાર પરથી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP આવ્યો છે, આ OTP અહીં દાખલ કરો.
 • અને હવે તમે Login પર ક્લિક કરો.
 • લોગિન પર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારા આધાર કાર્ડ સાથે નોંધાયેલા મોબાઈલ નંબર પર એક SMS આવશે, આ SMSમાં તમારો “આધાર કાર્ડ નંબર” છે.
 • હવે તમે ડાઉનલોડ e આધાર પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સામે એક પેજ ખુલ્યું છે, તેમાં તમે આધાર નંબર પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારો આધાર નંબર અને આપેલ કેપ્ચા દાખલ કરો.
 • હવે તમે Send OTP પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા આધાર કાર્ડમાંથી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર એક OTP આવ્યો છે, આ OTP અહીં દાખલ કરો.
 • હવે તમારી સલાહ સાથે આ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો અને વેરીફાઈ અને ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારું આધાર કાર્ડ (ઈ-આધાર કાર્ડ) PDF ફાઇલમાં ડાઉનલોડ થઈ રહ્યું છે
 • તમારા આધાર કાર્ડની પીડીએફ ફાઇલ ખોલતા જ તમારે તેમાં પાસવર્ડ નાખવો પડશે.
 • આ પીડીએફ ફાઇલનો પાસવર્ડ નીચે મુજબ છે - તમારા નામના પ્રથમ ચાર અક્ષરો અને તમારા જન્મનું વર્ષ જેમ કે - જો તમારું નામ Gayatree Sakariya છે અને તમારી જન્મ તારીખ 2004 છે, તો તમારા આધાર પાસવર્ડની PDF ફાઇલ GAYA2004 હશે.
 • તો આ રીતે તમે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર નામ દ્વારા સર્ચ કરી શકો છો.


આભાર, આભાર, આભાર....


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad